Cégismertető

 

A Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 2007.07.01-én jött létre. ( 2008.03.03. napjától  a TÖV Önkormányzati   Vagyonkezelő Kft. jogutódja ) 

100%-ban Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaság.

 

A cég székhelye: 6400 Kiskunhalas Bem u. 1. / egyben a központi ügyintézés helye
Telephelye:         6400 Kiskunhalas Szent Imre u.9.

A cég vezetője a vezérigazgató. Ezt a tisztséget 2011.06.01-i kinevezése óta Molnár Ferenc  tölti be.
A Zrt. felügyeletét 3 tagú Felügyelő Bizottság látja el.


A társaság vezető munkatársai:

Molnár Ferenc - vezérigazgató
Csanádi Gabriella - gazdasági vezető

 

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Skribanek Zoltán - FEB  elnök
Gyöngyi László - FEB tag
Szűcs Csaba - FEB tag


A Halasi Városgazda Zrt. folyamatosan biztosítja  a város mindennapi életéhez szükséges feltételeket. Alapvető feladata a város Önkormányzatának stratégiai céljaival összhangban Kiskunhalas  otthonossá, élhetővé, szerethetővé tétele. Ehhez igazodva végzi napi tevékenységét. A cég a legszükségesebb szakirányú eszköz és munkaerő bázissal rendelkezik, kapacitását  szükség szerint alvállalkozók bevonásával bővíti. A város igényeinek megfelelően – fontosságuk sorrendjében végzi  napi munkáját. A Zrt. tevékenysége  láthatóan sokrétű. Ide tartozik a Távhő szolgáltatás, a Vagyongazdálkodás, és a Városüzemeltetés.

A Zrt. a rábízott feladatokat a legjobb tudása szerint végzi .Azonban  munkája csak akkor lehet eredményes, ha a város lakossága is segíti azt.

A  Zrt.  köszönetet mond minden jó szándékú, előremutató észrevételért, mert meggyőződése, hogy csak a lakossággal  együtt lehet sikeres.
 
A Halasi Városgazda Zrt. 100%os tulajdonában lévő gazdasági társaság a  Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft.
Cím: 6400. Kiskunhalas, Nagy-Szeder István u. 1.
További információ:  www.halasthermal.hu